Pisownia wyrażeń zaimkowych

Rozdzielnie piszemy wyrażenia złożone z zaimka oraz następującej po nim innej części mowy, np.

  • co chwila, co dzień, co godzina, co noc, co tydzień, co rok, co roku,
  • co gorsza, co gorsze, co ważniejsze,
  • co prędzej, co najlepiej, co najmniej, co tchu,
  • co do (tego), co za (historia), co zacz,
  • tym bardziej, tym gorzej, tym lepiej.

WYJĄTKI:

  • codziennie,
  • corocznie,
  • tymczasem,
  • toteż (=więc), ale też w znaczeniu: to również, to także.