Pisownia zaimków złożonych

Zaimki złożone: ta sama, ten sam, to samo, taka sama, taki sam, takie samo  pisze się rozdzielnie, np.

  • taka sama melodia,
  • ten sam zeszyt, tym samym samochodem,
  • to sam opowiadanie,
  • taka sama sukienka,
  • taki sam projekt,
  • takie samo wydarzenie,
  • tak samo.