Plama

Była plama, nie ma bluzki, bo ten proszek był od ruskich.