Plan biegu

W czasie wyścigu międzyszkolnego umyślnie biegł wolno, by zyskać na czasie.