Plany filmowe

PLANY FILMOWE

 1. plan podstawowy (średni)
  • plan amerykański – ukazuje postać tak, jak widzi ją oko; sylwetka od kolan w górę;
 2. plany koncentrujące uwagę
  • detal – wielkie zbliżenie części ludzkiej twarzy, ręki, oka itp.;
  • zbliżenie – cały ekran wypełnia twarz, przedmiot;
  • półzbliżenie – plan ukazujący popiersie człowieka;
  • portret – człowiek ukazany do piersi;
 3. plany rozszerzające uwagę
  • pełny – całe postacie ludzkie wypełniające kadr (przestrzeń, tło scenerii);
  • ogólny – postacie na tle dekoracji lub pleneru;
  • daleki – przedstawia maleńkie postacie ludzi, wkomponowane w obszerne tło krajobrazu lub wielkiej dekoracji;
 4. plany kombinowane.

FUNKCJE PLANÓW

 • informacyjna;
 • psychologiczna (sterują emocjami widzów);
 • estetyczna;
 1. daleki i ogólny – zaznajamiają nas z miejscem akcji, uwidaczniają topografię terenu, określają dokładnie wygląd otoczenia: budynków, roślinności;
 2. ogólny – pozwala na orientacyjne ustalenie odległości między znajdującymi się w różnych punktach bohaterami;
 3. półzbliżenia i zbliżenia – ukazują m.in. tajemniczość postaci, stany emocjonalne bohaterów.

PUNKTY WIDZENIA KAMERY

 1. Ustawienia statyczne, nieruchome:
  • spojrzenie frontalne (na wprost);
  • spojrzenie z góry, tzw. ptasia perspektywa – pomniejsza obiekt;
  • spojrzenie z dołu, tzw. żabia perspektywa – powiększa, nadaje charakter patetyczny (np. w westernach pędzące konie);
  • spojrzenie ukośne – powoduje zniekształcenia;
  • spojrzenie z pozycji głównego bohatera (tzw. kamera subiektywna).
 2. Ustawienia dynamiczne:
  • najazdy kamery (zbliżanie) – odsłaniają szczegóły, wyodrębniają postać z tła;
  • odjazdy kamery (oddalanie) – osiągają efekty odwrotne, obiekt wtapia się w tło;
  • panoramy – powolne obroty kamery na statywie wokół własnej osi w kierunku poziomym, pionowym lub ukośnym; pełnią funkcję opisową, np. prezentowanie pejzażu, ludzi, wnętrza pomieszczenia;
  • szwenk – bardzo szybka, najczęściej pozioma panorama; nagły zwrot kamery;
  • long-take – bardzo długie ujęcie, realizowane np. poprzez skokowy najazd kamery.

Funkcje ustawień statycznych:

 • zdjęcia z dołu monumentalizują fotografowane obiekty, podkreślają grozę urządzeń dominujących nad człowiekiem, eksponują grozę;
 • zdjęcia z góry spłaszczają przedmioty, pomniejszają je i jakby bagatelizują;
 • zdjęcia trikowe, takie, w których zamierzone i potrzebne efekty uzyskuje się za pomocą różnego rodzaju zabiegów technicznych, czynią film atrakcyjnym, budzącym uznanie młodych widzów.

Funkcje ustawień dynamicznych:

 • ruchy kamery służą do urozmaicenia i zdynamizowania filmu;
 • panorama służy opisowi sytuacji lub miejsca, dokładniej charakteryzuje miejsce akcji;
 • szwenk oddaje efekt zaskoczenia;
 • najazdy i odjazdy zmieniają plan na bliższy lub dalszy.