Platon

Nie przyuczaj dziecka do nauki siłą ani surowością; lecz kieruj je do niej przez to, co bawi jego umysł, abyś mógł lepiej odkryć z dokładnością osobliwe skrzywienie geniuszu każdego z nich (Platon).