Platoniczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Platoniczny, oparty na skłonnościach jedynie duchowych, bez pierwiastka zmysłowrego.
  • Przeciwstawne:
    • zmysłowy,
    • erotyczny.