Plejada

Plejada, grupa poetów, twórców poezji narodowej w renesansowej Francji, jej członkami byli: P. Ronsard, J. du Bellay, E. Jodelle, R. Belleau, J. Dorat, ktorzy  bronili języka ojczystego twierdząc, że tworzenie w takim języku jest zaszczytem i powinnością moralną każdego z twórców. Jako wielbiciele literatury antycznej byli twórcami zasady konieczności naśladowania wzorców antycznych, osiągnęli mistrzostwo w małych formach lirycznych (epigramacie, elegii, odzie, sonecie. Odwoływali się  do archaizmów i tworzyli wiele neologizmów, dbali o piękno języka, pewną muzyczność stylu,m ufali,że talent jako dar boży da im nieśmiertelność.