Płozy

W budowie niektórych płazów wyróżniamy odwłok i płozy.