Płyta pamięci rzemieślników w Kielcach

Okres okupacji to czas bardzo trudny także dla kieleckich rzemieślników. Wielu z nich stanęło do walki zbrojnej w trakcie kampanii wrześniowej, wielu działało w podziemiu. Po zajęciu miasta okupant zlikwidował szereg warsztatów, a ich właścicieli i pracowników wysłał na roboty do Niemiec.

Pamięci tych, którzy zginęli w okresie 1939-1945 ufundowano pamiątkową tablicę i, którą wmurowano na kamienicy przy Rynku 16. Budynek ten to tzw. kamienica Saskich, gdzie po zakończeniu działań wojennych wiele lat rezydowało biuro cechów rzemieślniczych. Projektodawcą tablicy był Gustaw Hadyna, a fundatorem jej jest Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Kielcach.

Szkoda, że od kilku już lat nikt nie uzupełnił brakującej cyfry w dacie wmurowania i nikt nie widzi potrzeby jej umycia.