Płyta upamiętniająca wejście Polski do Unii Europejskiej w Krakowie

Rynek Główny  Krakowa to miejsce szczególne. Krakowianie, jak i turyści, uczynili go miejscem spacerów i częstych odwiedzin. Warto pamiętać, że skupia wiele zabytków, istnieje od 1257 roku jest kwadratowy i zbiega się przy nim 11 ulic. Na jego płycie, ze społecznej inicjatywy, wmurowano tablicę upamiętniającą wejście Polski do UE.