Po łacinie

W średniowieczu język polski pisany był po łacinie.