Po męczarniach

Prus męczył się cały wieczór i noc, a nad ranem zrodziła się „Anielka”.