Po spowiedzi

Kiedy Giaur się wyspowiadał, to tak mu ulżyło, że aż umarł.