Początki „złotego wieku” (podstawy ideologii odrodzenia)

 • Przenikanie ideologii z Włoch, krajów południowoniemieckich i niderlandzkich:
  • podróże dyplomatyczne i edukacyjne,
  • przybywanie na dwór króla Zygmunta Starego i jego żony Bony Sforza artystów z Włoch,
  • sprawowanie mecenatu nad artystami przez ostatnich Jagiellonów.
 • Zainteresowanie antykiem przez współczesnych:
  • biskup krakowski – Zbigniew Oleśnicki,
  • arcybiskup lwowski – Grzegorz z Sanoka,
  • mecenat biskupów:
   • Samuela Maciejowskiego,
   • Piotra Myszkowskiego.
 • Działalność koła literacko-naukowego założonego w Krakowie przez Filipa Kallimacha (Filip Buonaccorsi)m, emigranta politycznego z Florencji.
 • Rozwój szkolnictwa:
  • gimnazja humanistyczne:
   • kalwińskie w Pińczowie (1551),
   • luterańskie w Gdańsku i  Toruniu,
  • ariańska akademia w Rakowie,
  • rozwój szkolnictwa katolickiego pod wpływem jezuitów, zakładających kolegia i akademie,
  • wysoki poziom nauczania matematyki i astronomii w Akademii Krakowskiej na przełomie XV i XVI wieku,
  • założenie Akademii w Zamościu (1594) i Wilnie (1579).