Podarkes [mitologia]

  • [1]
  • Właściwe imię króla Priama.
  • Kiedy Herakles , mszcząc się na Laomedoncie, zabił jego synów, oszczędził tylko Podarkesa, ktory w sporze stał po jego stronie.
  • Wzięty do niewoli, został symbolicznie odkupiony od Heraklesa przez siostrę Hezjonę i przyjął imię Priam.

  • [2]
  • Król Fylake w Tesalii.
  • Syn Ifiklosa.
  • Brał udział w wojnie trojańskiej.
  • Zginął z rąk Pentezylei, królowej Amazonek.