Podarunek

Tadeusz uwłaszczył chłopów i dał im ziemię wraz z Zosią.