Podkreślenie

  Każdego zawodnika należy podkreślić (siatkówka mężczyzn).