Podmiot literacki

  • Istotny składnik treści utworu.
  • W dziele jest to fikcyjna osoba, z wypowiedzi której wyłania się świat przedstawiony.
  • Osoba ta opowiada o nim lub go opisuje, wyraża przeżycia, snuje rozmyślania i refleksje.
  • Podmiot literacki może ujawniać sie w rozmaity sposób.
  • Może być konkretyzowany i indywidualizowany.
  • Najbardziej wyraziście uobecnia się w liryce bezpośredniej jako „ja”, wprost komunikując swe myśli i uczucia, a także w narracji pierwszoosobowej (np. w pamiętnikach), gdzie jest podmiotem i bohaterem.
  • Przeciwieństwem takiej pełnej jawności jest całkowite ukrycie sie poza światem przedstawionym.
  • W każdym przypadku podmiot literacki osadzony jest w pewnej sytuacji, co określa go wobec świata, wobec odbiorców i pisarza (twórcy)