Podstawy europejskiej kultury

 • Obszar o, na którym kształtowała się kultura europejska to kraje wokół Morza Śródziemnego.
 • Inna więc nazwa to kultura śródziemnomorska.
 • Jej fundamenty to antyczna cywilizacja oraz chrześcijaństwo.
 • Biblia stanowi także podstawę rozwoju samego chrześcijaństwa oraz europejskiej kultury.
 • Wywodzi się z tradycji judaistycznej (żydowskiej).
 • Istotne dla rozwoju kultury były refleksje związane z przyrodą, człowiekiem i jego wytworami.
 • Miasta, które wpisują się w rozwój kultury europejskiej to Ateny, Rzym i Jerozolima.
 • Filozofowie starożytnej Grecji próbowali sami zrozumieć i tłumaczyć ludziom mechanizmy rządzące światem.
 • Za podstawę swego działania uznali zdziwienie i jego obszarze zadawali pytania dotyczące sensu życia.
 • Grecy dali nam demokrację i obywatelskie społeczeństwo.
 • Zawdzięczamy im także podstawy kanonu piękna, podstawy filozofii, określone gatunki literackie (dramat/ komedię/ tragedię. liczne liryczne gatunki, np. hymn, elegię, odę.
 • Ciekawość świata pognała ludzi w dalekie podróże, a robili to zarówno Grecy, jak i Rzymianie.
 • Rzymianie pokazali następnym pokoleniom zasady rządzące państwem.
 • Rzym zapoczątkował ideę zjednoczonej Europy.
 • Ponadto dał nam kalendarz słoneczny (zastąpił księżycowy), alfabet łaciński, pieśni Horacego, które stały się wzorem poezji.
 • Zasady prawa rzymskiego stanowią fundament współczesnych systemów prawnych.
 • Chrześcijaństwo dało wiarę w jednego Boga (monoteizm).
 • Stworzyło także kodeks postępowania etycznego (Dekalog).