Podział literatury współczesnej

 • Literatura współczesna rozwijała i nadal rozwija się wielonurtowo i wielokierunkowo.
 • Utrudnia to w zasadzie jednoznaczny podział.
 • Większość historyków literatury proponuje podział umowny, oparty na wydarzeniach historycznych, choć i w tym przypadku nie ma zgodności.
 • Najczęściej podział ten obejmuje następujące okresy:
  • 1939-1945, literatura wojny i okupacji,
  • 1945-1948, „świt pokoju”, euforia po odzyskaniu niepodległości,
  • 1949-1955, socrealizm (realizm socjalistyczny).
  • 1956-1968, przełom październikowy, okres „malej stabilizacji”,
  • 1960-1980, okres propagandy sukcesu,
  • 1981-1994, okres obejmujący stan wojenny, upadek komuny,
  • literaturę Polski suwerennej.