Poezja Józefa Czechowicza [wg Tadeusza Kłaka]

 • Opiera się w znacznym stopniu na wartościach muzycznych.
 • Odgrywały istotną rolę w jej odrębności w nurcie awangardowym.
 • Bogactwo muzycznych odniesień do różnych źródeł.
 • Związki z symbolizmem, dla którego muzyka była wzorem.
 • Czechowicza uwodziła poezja , której towarzyszyły „cichutkie przydźwięki”.
 • Tytuły jego wierszy często wskazywały na muzyczną (śpiewną) formę wypowiedzi.
 • Wykorzystywał słownictwo powiązane z muzyką (np. smyczki, organy, kołysanka, kantyczka).
 • Wypowiedzi poetyckie wywodziły się z ducha samej muzyki.
 • Zwracał szczególna uwagę na brzmieniową organizację wypowiedzi (dźwiękonaśladownictwo, współbrzmienia, instrumentacja głoskowa, powtórzenia, echolalie).
 • Muzyczność charakterystyczna była dla światopoglądu Czechowicza.
 • Jest świadectwem udręki i niepokojów egzystencjalnych.

„Wstęp do Wierszy wybranych Józefa Czechowicza”