„Poezja pisana gwarą świętokrzyską” [wystawa w Kielcach]

Ciekawe fotogramy z poezją twórców ludowych Świętokrzyskiego znalazły sie na wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach.  Zaprezentowano najbardziej znane teksty poetek i poetów,  dla wizualizacji na fotogramach są także  zdjęcia i  ciekawe wycinanki oraz reprodukcje obrazów ilustrujące codzienne życie wsi. Całość ciekawa, podana „w pigułce”,  serdecznie polecamy. Warto chwalić sie swoim…