Poezja pisana gwarą świętokrzyską [wystawa w WBP w Kielcach]

Od połowy września do 15 października można w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej podziwiać wystawę „Poezja pisana gwarą świętokrzyską”. W kilkunastu antyramach  przedstawiono zbiory własne placówki, zamieszczając fotografie autorów, ich  wiersze, ilustrują to dodatkowo ciekawymi  grafikami rękodzielnictwa ludowego. Przypominamy, że gwara to odmiana języka danego narodu, używana przez ludność, zamieszkującą jakiś region kraju. wary świętokrzyskie (kieleckie) należą wg K. Nitscha do językowego obszaru środkowomałopolskiego, dzieli się je na grupę kielecko-miechowską, sandomierską oraz lasowską (sytuowaną w  widłach Wisły i Sanu). Cechą charakterystyczną jest mazurzenie, tj. wymowa głosek sz, ż (nie rz!), cz, dż jako s, z, c, dz: syja, zyto, scotka, copka, cysty, zanik nosówek ę, ą,  np. sceście, gesibede.

 

i