Pojęcie stylu językowego

Posługujemy się różnymi językami, ale też w obrębie jednego języka mówimy bardzo różnie. Styl językowy to sposób komponowania wypowiedzi, czyli wybór odpowiednich środków z systemu języka i ich wzajemne powiązanie. Konieczny jest odpowiedni dobór słów, zwrotów, wyrażeń, konstrukcji gramatycznych i znaczeniowych, a następnie poprawne i zrozumiałe ich połączenie.

Stylistyka to dział językoznawstwa, ktory zajmuje się wypowiedziami.