Pojęcie tragizm  jest wieloznaczne…

Pojęcie tragizm  jest wieloznaczne. Które z poniższych znaczeń można odnieść do sytuacji Chilona? Uzasadnij  swoje stanowisko.

  • splot nieszczęśliwych okoliczności prowadzących do sytuacji bez wyjścia
  • starcie równorzędnych racji moralnych, które przynosi nieuchronną klęskę
  • dysproporcje między winą a karą
  • zdeterminowanie działań bohatera przez siły wyższe, np. fatum, przeznaczenie

Chilon to postać kontrowersyjna i tragiczna, budząca początkowo odrazę ze względu na swoje postępowanie. Kiedy jednak pojmuje czym jest wiara zmienia się zupełnie. Uzyskuje przebaczenie swoich grzechów od Glaukosa, zostaje ochrzczony przez apostoła Pawła, godzi się na tortury i mękę konania na krzyżu. Wpływ na jego działania mają siły ponadludzkie (wyższe, boskie), dzięki którym Chilon ulega przemianie, staje się bezkompromisowy i odważny. Wiara i ufność w działania Boga, w jego przypadku, staje bodźcem zmian.