Pojęcie wpływu środków masowego oddziaływania na odbiorców

Zagadnienie wpływu, jaki środki masowego oddziaływania wywierają na swych odbiorców, zwłaszcza na dzieci i młodzież, sa w kręgu zainteresowań psychologów, pedagogów, socjologów i psychiatrów.

Sama definicja pojęcia wpływu wskazuje, ze ma ona szeroki zakres znaczeniowy, oznacza bowiem długotrwały proces, przejawiający się w szeregu zmian w różnych sferach osobowości jednostki. Zmiany te występują w poglądach, postawach, kształtowaniu się norm i ocen moralnych, estetycznych, akceptacji jednych wartości i odrzucaniu innych oraz tworzeniu własnego obrazu świata i ludzi, co oznacza wpływ na całą osobowość.

Wpływ ten staje się szczególnie silny w przypadku powtarzających  się treści, zwłaszcza ukazywanych z jednakową częstotliwością. Znawcy wyróżniają 3 rodzaje wpływu:

  • bezpośredni, jest to oddziaływanie poszczególnych, pojedynczych np. filmów czy programów telewizyjnych, które należy odpowiednio dobierać,
  • podświadomy, zbliżony do  wpływu kumulatywnego, widz może początkowo odrzucić postawy prezentowane na ekranie, z czasem jednak okoliczności towarzyszące  zachowaniu się bohatera zostają zapomniane, a napięcie uczuciowe wywołane przez działanie tej postaci tkwi  w odbiorcy,
  • zewnętrzny, najsilniejszy u najmłodszych, polega na naśladownictwie zachowań przedstawionych na ekranie.