Pojętny [wyrazy przeciwstawne]

  • Pojętny, łatwo coś pojmujący, bystry, rozgarnięty, zdolny.
  • Przeciwstawne:
    • tępy,
    • ograniczony,
    • oporny,
    • nierozgarnęty.