Pokrewny [wyrazy przeciwstawne]

 • Pokrewny, podobny pod jakimś względem do kogoś, wskazujący na wspólne pochodzenie, zbliżony do kogoś.
 • Przeciwstawne:
  • przeciwstawny,
  • rozbieżny,
  • odległy,
  • niespokrewniony,
  • kontrastowy.