Pokrywać [synonimy]

  • Okrywać.
  • Zasnuwać.
  • Zachodzić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]