Pole stylistyczne

 • Odmiana pola wyrazowego skupiająca grupy wyrazów powiązane pewnymi relacjami językowymi:
  • etymologicznymi,
  • składniowymi,
  • gramatycznymi itp.
 • Ukształtowane tylko w obrębie konkretnego, historycznego lub indywidualnego stylu i dla niego charakterystyczne, np.:
  • stylu autora,
  • gatunków literackich,
  • szkoły poetyckiej