Polihymnia [mitologia]

 

Wg Szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły