Półmiskiem

Zgrubienia skory ściera się półmiskiem.