Położenie

Serce ryby znajduje się w jej prawym górnym rogu.