Polska, Polacy

Polska, kraj, ojczyzna.

Polscy, rodacy, krajanie, mieszkańcy Polski.

 1. „Legenda o Czechu, Lechu, Rusie”.
 2. Gall Anonim, „Kronika polska”.
 3. W. Kadłubek, „Kronika polska”.
 4. J. Długosz, „Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego”.
 5. M. Rej, „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem”.
 6. J. Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”.
 7. J. Kochanowski, „Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów”.
 8. A. Frycz-Modrzewski, „O poprawie Rzeczypospolitej”.
 9. P. Skarga, „Kazania sejmowe”.
 10. W. Potocki, „Nierządem Polska stoi”.
 11. W. Potocki, „Pospolite ruszenie”.
 12. W. Potocki, „Zbytki polskie”.
 13. W. Potocki, „Transakcja wojny chocimskiej”.
 14. J. Ch. Pasek, „Pamiętniki”.
 15. W. Kochowski, „Psalmodia polska”.
 16. I. Krasicki, „Świat zepsuty”.
 17. I. Króla, „Do króla”.
 18. I. Krasicki, „Pijaństwo”.
 19. I. Krasicki, „Monachomachia”.
 20. A. Mickiewicz, „Do matki Polski”.
 21. A. Mickiewicz, „Reduta Ordona”.
 22. A. Mickiewicz, „dziady” cz. III.
 23. A. Mickiewicz, „Księgi narodu polskiego”.
 24. J. Słowacki, „Kordian”.
 25. J. Słowacki, „Grób Agamemnona”.
 26. J. Słowacki, „Genesis z Ducha”.
 27. Z. Krasiński, „Przedświt”.
 28. Z. Krasiński, „Psalmy przyszłości”.
 29. B. Prus, „Lalka”.
 30. H. Sienkiewicz, „Ogniem i mieczem”.
 31. H. Sienkiewicz, „Potop”.
 32. H. Sienkiewicz, „Pan Wołodyjowski”.
 33. S. Wyspiański, „Warszawianka”.
 34. S. Wyspiański, „Noc listopadowa”.
 35. S. Wyspiański, „Wesele”.
 36. S. Żeromski, „Rozdziobią nas kruki”.
 37. S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 38. K. Wierzyński, „Ojczyzna chochołów”.
 39. A. Nowaczyński, „Wielki Fryderyk”.
 40. Z. Nałkowska, „Granica”.
 41. W. Gombrowicz, „Trans-Atantyk”.
 42. Z. Załuski, „siedem polskich grzechów głównych”.
 43. A. Szczypiorski, „Początek”.
 44. E. Bryll, „Turystyka”
 45. e. bRYLL, „z LENARTOWICZA”.