Polski satyr

Najwybitniejszym polskim satyrem był Ignacy Krasicki.