Polskie

Adam cóż by poradził, gdyby Bóg w raju Ewy nie posadził.