Polskie

Dawniej łotry były na krzyżach, dziś często krzyże na łotrach.