Polskie

Niewierną żonę trapią wyrzuty sumienia, wierną – tęsknota.