Polskie

Gdzie żona w domu panuje, diabeł jest premierem.