Polskie

Dobra żona jest ozdobą domu, zła – jego wrogiem.