Stała wystawa historyczna „Z dziejów Kielc”

W Muzeum Historii Kielc podziwiać można również stałą wystawę związaną z historią Kielc. Poznajemy miasto i życie jego mieszkańców na przestrzeni istnienia, oglądamy Kielce   przedkolacyjne i wczesnośredniowieczne, Kielce jako prywatne miasto  biskupów krakowskich XII-XVIII wieku, Kielce Wojewódzkie i Gubernialne, w okresie walki o niepodległość, w  latach II Rzeczpospolitej,  II wojny światowej, w latach powojennych. Ciekawie zrobione, wiele eksponatów, wspaniała lekcja historii…

Koncepcja i scenariusz
Jan Główka

Komisarz wystawy
Krzysztof Myśliński

Dokumentacja i przygotowanie eksponatów
Marcin Kolasa

Aranżacja plastyczna
Grzegorz Knap

Przygotowanie konserwatorskie eksponatów
Marek Mazurek

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wystawę historyczną, która prezentuje udział żołnierzy z regularnej armii, jak i oddziałów low partyzanckich w walce z okupantem