Polyfonte [mitologia]

 • Córka Traka Hipponosa i Trassy, córki Aresa.
 • Wzgardziwszy miłością, przyłączyła się do orszaku Artemidy.
 • Została za to ukarana przez Afrodytę namiętnością do niedźwiedzia.
 • Owocem tego związku były bliźnięta:
  • Agrios (Dzikus),
  • Orios (Góral).
 • Obaj byli dzicy i okrutni.
 • Mieli za to zostać ukarani przez Zeusa, ale ich dziadek Ares zamienił ich wraz z matką w ptaki.
 • Polyfonte stała się sową.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.