Pomimo

Pomimo że na niebie świecił księżyc dzień był smutny i ponury.