Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie

Pomnik Adama Mickiewicza na Rynku w Krakowie powstał ze zbiórek społecznych. Jest nieodzownym elementem architektonicznym Krakowa, choć jego postawienie w tym miejscu i kształt budziło, od poczatku, wiele kontrowersji. Monument ustawiono po wschodniej stronie Rynku, pomiędzy Sukiennicami a wylotem ulicy Siennej, choć rozważano Planty czy Collegium Novum UJ.  Autorem był Teodor Rygier, który przez kilka lat już po ustawieniu figury wieszcza musiał ją poprawiać na żądanie władz Krakowa. Pomnik odsłonięto 6 czerwca 1898 roku. Pomnik ma prawie  10 m wysokości, przedstawia Mickiewicza na postumencie, poniżej na cokole znajdują się cztery alegorie: Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja oraz dedykacja: „Adamowi Mickiewiczowi Naród”.

Więcej:
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Adama_Mickiewicza_w_Krakowie,
  • http://krakow.pl/miasto_z_kultura/72764,artykul,pomnik_adama_mickiewicza.html