Pomnik – grób Wojciecha Bartosa Głowackiego w Kielcach

Na placu cmentarza katedralnego znajduje się pomnik Wojciecha Bartosza (Bartosa) Głowackiego, bohatera insurekcji kościuszkowskiej, który odznaczył się męstwem w bitwie pod Racławicami, a  ranny pod Szczekocinami zmarł w Kielcach. Pochowany został w kościele Najświętszej Marii Panny (katedra) 9 czerwca 1794 roku, najpierw spoczywał w Ogrójcu, a około 1870 roku w trakcie prac renowacyjnych grób przeniesiono w  narożnik południo-zachodni cmentarza.

W 1928 roku, w 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości, umieszczono tam tablicę pamiątkową, z napisem:

„Ś.P. Wojciech Bartosz Głowacki, bohater spod Racławic. Ranny pod Szczekocinami.

Zmarł w Kielcach 9.VI.1794”.

Nad napisem znajduje się krzyż wraz z dwoma, symbolicznie skrzyżowanymi, kosami.