Pomnik księży pomordowanych oraz prześladowanych w czasie wojny i komunizmu w Kielcach

Z inicjatywy kieleckiego biskupa pomocniczego Mariana Florczyka stoi w Kielcach od 2011 roku pomnik pamięci księży diecezji kieleckiej pomordowanych i prześladowanych podczas II wojny światowej i w okresie komunizmu. Jego fundatorem było całe kieleckie duchowieństwo. A wszystko w celu zachowania w pamięci szczególnie trudnych czasów kieleckiego Kościoła.

Autorem projektu pomnika jest architekt Janusz Sobczyk, a usytuowano go w pobliżu ołtarza polowego kieleckiej Katedry, w otoczeniu zieleni, na Placu Jana Pawła II, płyty z czarnego granitu symbolizują II  wojnę światową i czas komunizmu. Na  prawej z nich umieszczono napis:

“W hołdzie kapłanom diecezji kieleckiej prześladowanym, więzionym i zamordowanym
podczas II wojny światowej i w okresie komunizmu.
Duchowieństwo diecezji 2011 r.”

 

Na płycie z lewej strony znajduje się cytat z Ewangelii:

„Jeśli mnie prześladowali, was będą prześladować J 15,20”.

Ponad płytami umieszczono koronę cierniową, a płyty układają się w kształt krzyża, po którym spływa kropla krwi.

Dolną część pomnika wykonano z jasnego granitu symbolizującego Góry Świętokrzyskie, na nich położona jest niejako księga brewiarza z fragmentem Psalmu 115,14

„Wypełnię Panu me śluby przed całym Jego ludem”.

Warto zatrzymać się przy tym monumencie na chwilę refleksji.