Pomnik poświęcony powstaniu listopadowemu [Kielce]

Na małym skwerku u zbiegu ulic Tarnowskiej i Zagórskiej stoi od 30 listopada 1981 roku pomnik poświęcony   powstaniu listopadowemu. Upamiętnia tworzenie oddziałów ochotniczych, pułku Krakusów,  który  w styczniu 1831 roku wyruszył  z Kielc do walki,  kilka miesięcy później (5) powstał drugi taki oddział. W drugiej połowie 1831 roku przebywał w Kielcach gen. Skrzynecki.  Na miejscu obecnego pomnika wojska  rosyjskie 24 września 1831 roku pod dowództwem gen. Rudigera, rozstrzelały 3 zatrzymanych pod Kielcami żołnierzy wojsk Królestwa Polskiego. Autorem kompozycji pomnika jest artysta rzeźbiarz Jerzy Fronczyk, a tworzą ją granitowe otoczaki, na większym z nich umocowany jest odlew orła wojsk Królestwa Polskiego z zaznaczoną na „tarczy amazonek” liczbą 4, będącą znakiem słynnego 4 pułku piechoty, związanego z Kielcami od dwudziestolecia międzywojennego. Pod orłem autorzy umieścili w owalnej tablicy dwie daty 1831/1981. Na mniejszym otoczaku znajduje się tabliczka z wyrytym tekstem napisu.

Kamień ustawiono
dla upamiętnienia 150 rocznicy
wybuchu powstania listopadowego
i ustanowienia barw narodowych
/7.II.1831 r./
w miejscu śmierci trzech nieznanych z imienia
żołnierzy Wojska Polskiego w dniu 24.IX.1831 r.

Wcześniej (do 1954 roku) w miejscu pomnika stał krzyż, upamiętniający mogiłę rozstrzelanych powstańców, usunięto go w trakcie prac związanych z poszerzeniem ulicy Zagórskiej. Siedmiometrowy, drewniany krzyż stojący obecnie za większym kamieniem postawiony tam został w roku 1989.