Pomnik poświęcony wyzwolicielom Zabłocia k/Kielc

Zabłocie to malowniczo położona wieś w okolicach Kielc. Otoczona jest lasami, gdzie w latach okupacji hitlerowskiej działały oddziały partyzanckie. Niedaleko strażnicy OSP Zabłocie postawiony został pomnik ku czci wyzwolicieli tej miejscowości.  Dedykowany jest żołnierzom Armii Radzieckiej poległym 15 stycznia 1945 roku w walkach o wyzwolenie Zabłocia. Dbałość o pomnik to świadectwo szacunku dla zmarłych bohaterów, bez względu na narodowość.