Pomnik Stanisława Staszica w kieleckim parku

Kielce szczycą się posiadaniem jednego z najstarszych parków miejskich w Polsce. Nosi on, od 1922 roku,  imię Stanisława Staszica (przez pewien czas był parkiem Żeromskiego), więc nie mogło w nim zabraknąć jego pomnika. Sytuowany przy głównej alejce parku, zaprasza do odpoczynku na kamiennej ławeczce, w cieniu starych drzew.

Odsłonięty został w 1906 roku, w 80 rocznicę śmierci  tego uczonego. Jak podają różne źródła był to pierwszy świecki pomnik w Kielcach i pierwszy pomnik Stanisława Staszica w Polsce. Autorem popiersia był  Stanisław Szpakowski, kiedy został ustawiony ten żeliwny pomnik okazał się zbyt mały w stosunku do całego projektu. Podjęto wówczas decyzję o wykonaniu nowego popiersia. Dwa lata później (1908) ustawiono nową rzeźbę wykonaną z białego marmuru, a jej autorem był Wacław Smyczyński. Żeliwne popiersie przekazano do Muzeum Narodowego w Kielcach.

Napis na cokole głosi „Miłośnikowi Ziemi Ojczystej – Rodacy”, jest też  „duża” data fundacji pomnika (1906) i jakże znamienne słowa Stanisława Staszica „Paść może i naród wielki, zniszczeć nie może tylko nikczemny”.